Doprodej Sleva
 

Ecogenic BABY aviváž dětská 1l

 
Dostupnost Skladem (2 ks)
Běžná cena 90 Kč
Ušetříte 15 Kč (–17 %)
75 Kč
   
Značka Ecogenic
Kategorie Aviváže
 

BABY aviváž dětská 1l

exp.8/23

Dle nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech obsahuje: xanthanová guma, kyselina citronová monohydrát. NEBEZPEČÍ: H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné brýle. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: