Pelyněk

Pelyněk pravýpelynek_pravy

Palina pravá

Artemisia absinthium

čeleď: hvězdnicovité

Vytrvalá, až 120 cm vysoká, hořce aromatická bylina s mnohohlavým oddenkem a se zdřevnatělou spodní částí lodyhy. Rostlina tvoří trsy, je stříbrošedě plstnatá. Přízemní listy jsou krátce řapíkaté. Horní listy krátce řapíkaté, dvakrát nebo jednoduše peřenodílné. Láty jsou drobných, téměř kulovitých květních úborů, skládají se pouze ze žlutých trubkovitých květů. Plody jsou vejčité, jemně pruhované hnědé nažky. Kvete od června do srpna.

Původ a výskyt: Pelyněk pochází z mírného pásma Evropy i Asie. Často zplaňuje a nacházíme ho pak na neobhospodařených lokalitách, podél cest, na rumištích, náspech, smetištích a skalnatých stráních. Může se pěstovat.

Užívaná část: Nať (Herba absinthii)

Účinné látky: Nejdůležitější látkou v pelyňku je silice. Její hlavní složkou jsou chamazulény, thujol a thujon, který je ve vyšších dávkách toxický, vyvolává opojné stavy, závratě a křeče. Dále obsahuje kandiden, felandren, seskviterpenové laktony, flavonoidy, třísloviny, absinthin a anabsinthin a malé množství dalších látek. Nejvyšší obsah silice je v době zralosti.

Sběr probíhá v červnu až srpnu. Sbírá se nať. Nezdřevnatělá část se seřezává a váže se do svazků. Suší se ve stínu nebo za umělého sušení při teplotách do 40 °C. Nejkvalitnější je list a květ. Droga je kořenitého pachu a má hořkou až odpornou chuť.